Rebild Bakker - DVD

Rebild Bakker - DVD

100,00 DKK 148,00 DKK


Forfatter
ISBN
Udgivelse
Antal sider
Format
Illustrationer

Varighed: 90 min.
Sprog: dansk og engelsk

Lagerstatus: På lager
stk.

Indhold:
a. dokumentarfilm om bakkerne og de årlige Rebildfester
b. turistfilm fra Rebild og Rold Skov 1938
c. diverse historiske filmklip  

 

Rebild Bakker besøges årligt af over 400.000 mennesker, der kommer for at opleve det smukke og varierede skov- og hedelandskab. Overalt fornemmer man historiens vingesus. I skoven og på markerne ligger gravhøjene tæt som et bevis på, at denne egn har været beboet i årtusinder. De lyngklædte bakker, der ikke havde den store værdi for Rebilds bønder, har langt tilbage i tiden været et yndet udflugtsmål. Det var dog først i 1910, da en gruppe dansk-amerikanere købte Rebild Bakker, at stedet for alvor blev kendt, også uden for landets grænser. Den første Rebildfest fandt sted i 1912, og med undtagelse af årene under 1. og 2. verdenskrig er der lige siden blev afholdt en årlig dansk-amerikansk fest i lyngbakkerne på den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli.

 

Historien om Rebildfesten er beretningen om de mere end 300.000 danskere, der udvandrede til Amerika for at skabe sig en ny tilværelse. Blandt dem var der en række ildsjæle, som kunne se værdien i at bygge bro mellem den gamle og den nye verden. I spidsen stod én mand, Max Henius, der utrætteligt kæmpede for Rebild-tanken og det hedelandskab, han holdt så meget af. Dette er hele den fascinerende historie om købet af bakkerne, der blev foræret til den danske stat, som Danmarks første nationalpark, mændene bag, visionerne, festerne år for år, berømthederne, stridighederne og de mange små og sjove hændelser – kort og godt hele historien om Rebild Bakker og Rebildfesterne.

Every year more than 400,000 visitors come to Rebild Bakker. They come to see the magnificent and varied wood- and moorlands. Everywhere you are reminded of its history. In the woods and the fields the numerous burial mounds prove that man has inhabited the area thorugh centuries. The heather-clad hills, not worth much to the peasants of Rebild, have always been a cherished place for an outing. In 1910 a group of Danish-Americans bought the Rebild Hills and the location became well-known, even outside Denmark. The first Rebild Festival took place in 1912, and with the exception of the years during WW1 and WW2, every year since then there has been an annual celebration on the American independence day, July 4, in the Rebild Hills.

The story of the Rebild Festivals is also the story of the more than 300,000 Danes who emmigrated to America in order to start a new life. Among them was a bunch of fiery souls to whom it was of value to build a bridge between the old country and the new world. Heading them was Max Henius, never loosing interest in the thought of a Rebild festival and the moorlands which he loved dearly. This is the whole, fascinating story of the purchase of the hills which were given to the Danish state as the first national park in Denmark, about the men behind it, their visions, the festivals year by year, the celebrities, the disagreements and the many small and funny incidents - in short the complete story of Rebild Bakker and the Rebild Festivals.